น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัส


 

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมัลติเซอร์เฟส*
Benzion Hygienic Multi Surface Disinfectant 
อย. เลขที่ วอส. 405/2564

BENZION เบนไซออน ดูแลใส่ใจเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติ เซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์  ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ Covid-19* เพื่อสุขลักษณะที่ดีของครอบครัวเรา และผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง 6 Logs*   

*ผลการทดสอบในห้องปฎิบัติการของผลิตภัณฑ์เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติ เซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ ต่อเชื้อ SARS-CoV2-2 (COVID-19) โดยห้องปฏิบัติการ BluTest Laboratories ประเทศอังกฤษ (UK) ปี ค.ศ. 2020 

*ผลการทดสอบ Log Reduction ในห้องปฎิบัติการของผลิตภัณฑ์เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติ เซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ ต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli บน hard surface cariers โดยห้องปฏิบัติการทดสอบโครงการประกันคุณภาพทางจุลชีววิทยาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2563

เพราะเชื้อโรคอยู่รอบตัวเรา ปกป้องสุขภาพคนในครอบครัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ง่ายๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย* เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติเซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ ภายใต้แบรนด์ เบนไซออน ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* สำหรับเช็ดฆ่าเชื้อแบคทีเรียบริเวณพื้นผิวไม่มีรูพรุนในบ้านเรือน และสถานพยาบาล* เช่น พื้น ฝาผนัง กระเบื้อง สเตนเลส หินอ่อน ลามิเนต กระจก ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โดยไม่กัดหรือทำลายสุขภัณฑ์และไม่กัดทำลายพื้นผิว ของเล่นเด็ก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ทั่วไป รวมถึงแช่ผ้าก่อนซัก* เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนเสื้อผ้าได้อีกด้วย ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง*

 
 
 
 

*เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนเสื้อผ้าได้อีกด้วย ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง*  

 -  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Benzion Hygienic Multi Surface Disinfectant ขนาด 1 ลิตร และขนาด 5 ลิตร 

 -  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวอเนกประสงค์ 

 -  สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* 

 -  สำหรับเช็ดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย บริเวณพื้นผิวแข็งที่ไม่มีรูพรุนในบ้านเรือน และสถานพยาบาล* 

 -  สำหรับแช่ผ้าก่อนซัก* เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนเสื้อผ้า 

 -  ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน

 -  ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

 -  ตอบโจทย์การฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวแข็งทั่วไป และแช่เสื้อผ้าก่อนซัก

-   จุ่ม แช่ ล้าง ของเล่นเด็ก สำหรับลูกน้อยเพื่อฆ่าเชื้อ

-   พ่น เช็ด ฆ่าเชื้อโรคในรถ หรือนอกรถ โดยไม่กัดหรือทำลายพื้นผิว*

-   เช็ดถูจุดเสี่ยง เช่น พื้น ราวบันได ลูกบิด คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โต๊ะ เก้าอี้ กระจก ลิฟท์ หรือตามจุดเสี่ยงที่คุณห่วงใย


มีผู้ปกครองถามเข้ามากันเยอะ ว่า BENZION สามารถฆ่าเชื้อบนของเล่น เด็ก และ จุดต่างๆ ในห้องนอน ลูกน้อยได้หรือไม่ แอดขอตอบตรงนี้เลยนะคะ ว่า BENZION Hygienic Multi Surface Disinfectant ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง BENZION ได้ผ่านการทดสอบไม่พบสารปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์* จากแลปที่น่าเชื่อถือ สร้างความอุ่นใจเพื่อการดูแลลูกน้อย 

*ผลการทดสอบในห้องปฎิบัติการของผลิตภัณฑ์เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติ เซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ ต่อการตรวจสอบหา Heavy metal ในผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบจาก SGS Laboratory Services ตามมาตรฐาน USP42(233)/ICP ปี ค.ศ. 2020

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมัลติเซอร์เฟส* BENZION Hygienic Multi Surface Disinfectant 

 1. ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว  

 2. ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ*

 3. ไม่กัดหรือทำลายสุขภัณฑ์ หรือพื้นผิว

 4. ผ่านการทดสอบ Covid-19* จากประเทศอังกฤษ

 5. ไร้สารแต่งกลิ่น กลิ่นไม่ฉุน

 6. ผ่านการตรวจสอบไม่ปนเปื้อนโลหะหนัก*

 7. การทดสอบจากต่างประเทศ มาตรฐาน iso 17025 *

 8. ผ่านการทดสอบไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1* ( ไวรัสในเด็ก)

 9. ผ่านการทดสอบไวรัสมือเท้าปาก* (ไวรัสในเด็ก)

10. ฆ่าเชื้อบนวัสดุของใช้ทั่วไป เช่น PP PVC PE สเตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม กระเบื้อง เป็นต้น

11. ฆ่าเชื้อในสถานพยาบาล* เช่น โรงพยาบาล, คลินิกเสริมความงาม, Nursing Home, โรงพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

12. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบ้านเรือนและสถานพยาบาล*

ผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์เบนไซออน Benzion เกิดจากการต่อยอดเทคโนโลยีของจากสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ สำหรับ ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ต่างๆ ในสถานพยาบาล

 

อีกหนึ่งคุณสมบัติ ที่ลูกค้า รีวิวเข้ามา นั่นก็คือการ ขจัดกลิ่นฉุน ของฉี่ จากสัตว์เลี้ยง สงสัยว่าจะปลอดภัยจากน้องหมา น้องแมว ไหม ซึ่งคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือในห้องคอนโด ต่างทราบดีกว่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ จากสัตว์เลี้ยงของท่าน นั้นยากที่จะทำให้หมดไปจากบ้านหรือห้องของท่าน   
 
BENZION เบนไซออน ไฮจีนิค มัลติ เซอร์เฟส ดิสอินแฟคแทนท์ จึงเป็นทางเลือกที่โรงพยาบาลสัตว์ และ ร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง Grooming และ Pet Shop เลือกใช้ เพราะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.9% อันเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ และผ่านการทดสอบความไม่ระคายเคือง สามารถล้างของเล่น กระบะทราย ที่นอน คอนโดแมว ของน้องหมาน้องแมวได้อีกด้วย แถมไม่มีกลิ่นฉุนรบกวนน้องๆด้วยค่ะ
 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์เบนไซออน Benzion ได้รับการสนับสนุนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.ซึ่งเกิดจากการต่อยอดเทคโนโลยีของจากสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ สำหรับ ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ต่างๆ ในสถานพยาบาล เราขอเป็นอีกแรงพลักดันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทีมแพทย์และบุคลากรด่านหน้าของประเทศไทย ผ่านวิกฤติอันยิ่งใหญ่โควิด 19 ( Covid-19 ) ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

 

Visitors: 4,770